Vragen?

Professionele installatie

Deskundige installatie van je cv-ketel is van levensbelang. Vervanging van de rookgasafvoer hoort daar standaard bij. Een geaard stopcontact en rioolafvoer moeten aanwezig zijn.

Tijdens de installatie worden de elementen uit het veiligheidspakket, dat deel uitmaakt van het aanbod, uitgevoerd.

Rookgasafvoer

We gaan uit van een standaard vervanging van de rookgasafvoer. Dit betekent dat de afvoer pal boven de cv-ketel zit. Een rookgasafvoer gaat gemiddeld 1 ketelleven mee.

We maken een offerte voor extra werkzaamheden als:

 • De dakdoorvoer niet pal boven de cv-ketel zit.
 • De rookgasafvoer langs meerdere verdiepingen loopt.

De volgende werkzaamheden voert de installateur standaard uit:

 • Standaard vervanging nieuwe rookgasafvoer.
 • Aftappen van de verwarmingsinstallatie.
 • Demonteren en afvoeren van jouw oude cv-ketel.
 • Demonteren en afvoeren van jouw oude expansievat.
 • Monteren van de nieuwe cv-ketel.
 • Monteren van een expansievat 18 liter/1 bar.
 • Monteren van: gaskogelkraan, inlaatcombinatie, veiligheidsventiel en vul/aftapkraan.
 • Monteren en aansluiten van verwarmingsleidingen (2x), waterleidingen (2x) en gasleiding met benodigde koppelingen.
 • Monteren van de gekozen thermostaat.
 • Vullen en in bedrijf stellen van de nieuwe cv-ketel.
 • Uitleg door de monteur over de nieuwe cv-ketel.